Remit

रेमिट सेवा 

यस बैंकले ग्राहक सदस्यहरुलाई थप सुबिधा दिने उद्देश्यले रेमिट सेवा संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले हाललाई हिमाल रेमिटको रेमिट सेवा संचालनमा ल्याएको छ भने क्रमशः सबै रेमिट सेवा संचालनमा ल्याईने योजना रहेको छ ।