Area Cover Map

मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका १० जिल्लाहरु (सिरहा, सप्तरी, उदयपुर, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट र बारा) यसको कार्य क्षेत्र रहेकोमा हाल यस बैंकले सिरहा, सप्तरी, उदयपुर, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट र बारा गरि जम्मा १० जिल्लामा आफ्नो कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ।