1. Branch Office, Janakpur

Branch Manager
Mr. Ram Ishwor Yadav
Janakpur Sub Metropolitan City-2, Dhanusha
Tel: 041-528637, 9802696720
Email: mlbjanakpur@gmail.com

2. Branch Office, Padariya

Branch Manager
Mr. Jitendra Kumar Mahato
Lahan Municipality-1, Siraha
Tel : 033-562143, 9802696763
Email : mlbpadariya@gmail.com

3. Branch Office, Nigaul

Branch Manager
Mr. Nageswor Singh
Gaushala Municipality-2, Mahottary
Tel : 044-556138, 9802696783
Email :mithilabankltd@gmail.com

4. Branch Office, Nawalpur

Branch Manager
Mr. Rudra Raj Dhakal
Lalbandi Municipality-1, Nawalpur, Sarlahi.
Tel: – 046-570237, 9802696787
Email:- mlbbanknawalpur@gmail.com

5. Branch Office, Mohamadpur

Branch Manager
Mr. Anil Kumar Jha
Garuda Municipality-4, Mohamadpur, Rauthat
Tel : 055-565049, 9802696794
Email : mohamadpurbranch@gmail.com