रेमिट सेवा 

यस बैंकले ग्राहक सदस्यहरुलाई थप सुबिधा दिने उद्देश्यले रेमिट सेवा संचालनमा ल्याएको बैंकले हाललाई हिमाल रेमिटको रेमिट सेवा संचालनमा ल्याएको भने क्रमशः सबै रेमिट सेवा संचालनमा ल्याईने योजना रहेको